Zichtbaar & bereikbaarin de eigen leefomgeving

MEE Zuid-Limburg heeft een regionale dekking met een stevige lokale verankering. MEE sluit aan bij de lokale inrichting van het sociale domein. Die kan in iedere gemeente anders zijn. Het is belangrijk om midden in het lokale sociale domein te staan, om cliëntondersteuning zichtbaar en bereikbaar te maken en om zo samen met inwoners en samenwerkingspartners zoveel mogelijk een passende oplossing te realiseren in de eigen leefomgeving.
Onze consulenten ontmoeten cliënten daar waar zij dit zelf prettig vinden. Dit kan thuis zijn, maar ook op één van de vele locaties waar onze consulenten hun werkzaamheden verrichten en spreekuren houden. Indien nodig gaan we ook mee naar gesprekken met instanties zoals bijvoorbeeld UWV, gemeente of zorgkantoor.

Onze consulenten werken op verschillende locaties in diverse gemeenten in Zuid-Limburg. Locaties zijn Centra Jeugd en Gezin, Expertiseteam Jeugd, Gebiedsteams, Jeugdteams, MTB Maastricht, PI Sittard, scholen, Sociale teams, Veiligheidshuizen Parkstad en Sittard, Vixia en Woonwerk winkel.

 

 Aan het woord: Huub Reuters, cliëntondersteuner/consulent op de Catharinaschool

Aan het woord: Hans Fredrix, cliëntondersteuner/consulent bij Vixia

 
Aan het woord: Diana Nelissen, cliëntondersteuner/consulent bij MTB