VoorwoordSoms moet je even stilstaan, om vooruit te komen!

"Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, staat de wereld even stil.
We zijn allemaal geschrokken van het coronavirus. Er zijn veel maatregelen getroffen om te zorgen dat het virus zich niet verspreid. En toch zijn er helaas al veel slachtoffers. Maar ook mensen die niet ziek zijn (geworden), dragen de last.

De bewegingsruimte van iedereen is beperkt; kinderen en volwassenen die in een instelling verblijven ontvangen een hele tijd geen bezoek. Het contact loopt via een scherm. Dan kun je gelukkig nog wel een gezicht zien, maar het voelt toch anders.

Mensen die eigenlijk een steuntje in de rug nodig hebben, krijgen dat tijdelijk niet. En dat leidt tot onrust en onzekerheid. Ze weten soms ook nu de weg niet te vinden om het te vragen. En wij mogen niet op pad om hen te vinden.

Op een hele andere manier hebben we in 2019 even stil gestaan.
Stil gestaan bij de vraag of we nog op de juiste koers zitten. En welke koers we in de komende jaren willen gaan. Onze missie en visie onder het vergrootglas gelegd en geconcludeerd dat deze nog steeds passend zijn. We zijn er voor burgers die door hun beperking of kwetsbaarheid niet goed mee kunnen doen in onze samenleving. Daarvoor komen we elke dag in beweging!

En vanuit die korte pas op de plaats, hebben we opnieuw onze richting bepaald voor de komende jaren. En ondanks dat een deel van de samenleving nu even stil lijkt te staan, zijn we volop in beweging. Om dag in dag uit van betekenis te zijn voor hen die ons zo nodig hebben.

Ze hoeven het niet in hun eentje te doen!"

Irene Thuis
Directeur/bestuurder