Nadine Kruxcliëntondersteuner/regisseur

“Een dag in mijn functie is ontzettend gevarieerd. Dat maakt het werk bij MEE zo ontzettend leuk. Elke dag ziet er anders uit. Het constant schakelen tussen alle facetten van mijn werk zorgt ervoor dat ik niet op de automatische piloot ga werken. Dat houdt mij scherp en het werk boeiend. Huisbezoeken bijvoorbeeld verschillen van elkaar. Soms gaat het om een keukentafelgesprek waarbij een cliënt bijvoorbeeld vraagt om inzet van huishoudelijke hulp, een scootmobiel of individuele begeleiding. Dan is mijn rol vooral inhoudelijk en ondersteunend ten opzichte van de cliënt. Andere keren gaat het om een huisbezoek bij een gezin, waarbij ik als regisseur juist een hele andere rol vervul. Het is dan mijn taak om ervoor te zorgen dat de hulpverlening zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd. Vanuit een helikopterview houd ik het procesmatige verloop in de gaten. Samen met het gezin bekijk ik wat hun (kern)behoefte is. Met alle betrokkenen samen bekijken we of de huidige hulpverlenende partijen hierin tegemoet (kunnen) komen. Ik kom cliënten tegen van alle leeftijden (van 0 tot en met 100). Maar mijn focus ligt vooral op jeugd en gezinnen. Ik ben vaak betrokken bij kinderen die zonder tussenkomst van MEE bijvoorbeeld in de jeugdzorg terecht zouden komen. Ik ben ook betrokken bij projecten die zich o.a. focussen op multi-problem gezinnen en kinderen van ouders met verslaving of psychische problematiek.

De prettige sfeer tussen collega’s onderling vind ik enorm fijn. Iedereen is betrokken bij elkaar en dat maakt dat ik me enorm thuis voel bij MEE. Daarnaast vind ik een groot voordeel van het werken bij MEE, dat ik vrij ben om mijn eigen agenda te beheren. Je krijgt het vertrouwen van de organisatie, dat je in staat bent om je werk naar eigen inzicht te plannen en uit te voeren. Ook ben je vrij om je werk uit te voeren zoals dat bij jou past. Uiteraard wel passend bij de missie en visie van de organisatie. Dit maakt dat je je kwaliteiten als persoon en professional goed kunt benutten, omdat je niet gedwongen wordt om binnen een vast kader te werken. Er wordt naar je geluisterd als je kunt uitleggen, waarom je af wilt wijken van een bepaald kader. Je krijgt hierdoor een stem in hoe jij je wilt bewegen binnen en buiten de organisatie, maar ook in wat de organisatie uitdraagt naar de buitenwereld. Hierdoor is de organisatie een afspiegeling van de mensen die er werken. Dit vind ik mooi.”