MEE Organisatie

De MEE organisatie vormen we samen: Raad van Toezicht, directeur-bestuurder, ondernemingsraad, cliëntenraad, management, consulenten, staf, secretariaat, ervaringsdeskundigen en overig ondersteunend personeel.