MEE DNA

Het MEE DNA bestaat uit gedeelde drijfveren, houdingsaspecten en competenties.

Drijfveren

 • bijdragen aan een inclusieve samenleving
 • signalering en maatschappelijke beïnvloeding
 • mensen met een beperking helpen drempels te overwinnen
 • ondersteuning kunnen bieden op alle leefgebieden
 • outreachend kunnen werken

Houdingsaspecten

 • weten wat het betekent om met een beperking te moeten leven, inlevingsvermogen, empathie
 • cliënt centraal stellen en met en naast hem staan
 • aansluiten bij mensen met verschillende niveaus
 • adaptief en inschattingsvermogen
 • vertaler/tolk (van beperking en vise versa)
 • systeem op het netvlies, breed kijken
 • verbinden, netwerk inzetten
 • ondersteunen bij het zien van mogelijkheden, eigen regie en het vinden van de 'juiste' weg

Competenties

 • kennis en kunde van de doelgroep
 • wisselende posities kunnen hanteren
 • open houding en denken vanuit verschillende invalshoeken
 • ondersteuning en casemanagement bieden in cliëntentaal
 • kennis hebben van de sociale kaart
 • collectief denken en werken
 • voorliggend kijken en handelen
 • kunnen hanteren van complexe problematiek
 • vaardigheden om de cliënt in zijn kracht te zetten zodat deze zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor de oplossingen van zijn probleem