MEE Cliëntondersteuning Wmo

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. MEE werkt en handelt vanuit een visie op cliëntondersteuning. Op grond hiervan baseert onze dienstverlening zich op een aantal kenmerken zoals:

  • onafhankelijk
  • stelseloverstijgend
  • integraal
  • deskundig
  • preventief

In het algemeen richt de cliëntondersteuning van MEE zich op mensen met complexe vragen op verschillende levensgebieden. Burgers van alle leeftijden en hun netwerk kunnen terecht bij MEE. In 2019 ondersteunden we cliënten van alle leeftijden, uit alle gemeenten in Zuid-Limburg.

In cijfers

 

In toenemende mate is de beperking onbekend, nog niet bepaald of is er sprake van geen beperking. De meest voorkomende beperkingen zijn:

MEE Cliëntondersteuning draagt bij aan resultaten op alle leefgebieden en het voorkomen van zwaardere zorg

Van ongeveer de helft  van de afgesloten individuele trajecten cliëntondersteuning in 2019 zijn de behaalde resultaten gescoord. Bij 636 unieke cliënten zijn er in totaal 2.030 resultaten behaald. Gemiddeld worden ruim 3 resultaten per cliënt behaald. Bij 36% is door de voorliggende inzet van MEE cliëntondersteuning zwaardere zorg (deels) voorkomen.

Aantal resultaten individuele cliëntondersteuning in 2019 per leefgebied van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM):

Integrale Vroeghulp (IVH)

In 2019 waren er in totaal 429 ondersteuningstrajecten IVH en 423 incidentele contacten IVH. Incidentele contacten betreft vragen van ouders en professionals/verwijzers.


Klik hier voor het jaarbericht 2019 van Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg

Ondersteuningstrajecten Integrale Vroeghulp per gemeente