MEE Cliëntondersteuning Wlz

MEE biedt cliënten met een Wlz indicatie onafhankelijke ondersteuning bij het inzetten van de juiste zorg. Dat kan zijn door het bieden van informatie en geven van advies of het zoeken naar een passende zorgaanbieder. Ook kan er ondersteuning geboden worden bij het opstellen, evalueren en bijstellen van een zorgplan, of rondom geschillen of klachten betreffende de geleverde zorg.

 

In cijfers

 

 

Experiment Persoonsvolgende Zorg

In 2017 en 2018 heeft MEE Zuid-Limburg een belangrijke rol gespeeld in het experiment Persoonsvolgende Zorg. Het tweejarige experiment richtte zich op de groep mensen die zijn aangewezen op verpleging en verzorging op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het was een samenwerking tussen zorgorganisaties, zorgkantoor CZ en cliëntorganisaties. Het experiment beoogde de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past, te vergroten. In de loop van dit experiment, is er intensiever ingezet op de verwijzing naar onafhankelijke cliëntondersteuning, door MEE en Zorgbelang, voorafgaand aan een eventuele opname. Onafhankelijke cliëntondersteuners mochten ouderen die nog geen Wlz indicatie hadden, in de maanden voorafgaande aan de aanvraag van een Wlz indicatie, ondersteunen in dit proces.

Op 8 juli 2019 verscheen de eindevaluatie van het experiment.

De experimenten hebben mooie resultaten laten zien. Het experiment heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het meer persoonsvolgend maken van de zorg.

 “In het experiment is gebleken dat cliëntondersteuning niet alleen in een grote behoefte voorziet en een duidelijke meerwaarde heeft, maar ook dat persoonlijk contact de beste manier is voor de cliënt om de weg in het zorgaanbod te vinden.”

 “Cliëntenondersteuning wordt door cliënten zeer gewaardeerd, zo is de ervaring. Door de inzet van cliëntondersteuners weten cliënten hun weg binnen het zorgstelsel beter te vinden, denkt er iemand met hen mee, worden zij geholpen bij het preciseren van hun zorgvraag, voelen zij zich “ontzorgd” en daadwerkelijk gesteund in hun zoektocht naar voor hen passende zorg en hebben zij het gevoel dat ze (weer) “in control” zijn.”