MEE Academie

Versterken van organisaties en professionals

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet binnen zijn of haar mogelijkheden. De MEE Academie richt zich op het versterken van organisaties en professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met een beperking. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om iemand met een beperking te herkennen en passende ondersteuning te kunnen bieden. In dit kader hebben we trainingen ontwikkeld waarin aandacht is voor het herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis en niet aangeboren hersenletsel. In deze trainingen komen theoretische aspecten aan de orde maar vooral ook het handelen. Er worden praktische handvatten aangereikt voor het omgaan met de specifieke doelgroepen. De trainingen worden gegeven door ervaren consulenten en worden steeds op maat gemaakt. Al onze trainingen zijn geaccrediteerd bij het Registerplein voor diverse beroepsgroepen in het sociale domein en bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals.

 

In 2019 heeft MEE Zuid-Limburg vanuit de MEE Academie o.a.:

  • Twee belevingscircuit ervaar LVB (licht verstandelijke beperking) verzorgd voor de medewerkers van ISD-BOL, de intergemeentelijke sociale dienst van Brunssum, Landgraaf en Onderbanken.
  • Drie in company trainingen herkennen en omgaan met mensen met LVB verzorgd voor de medewerkers van woningcorporatie Servatius in Maastricht.
  • Medewerkers van de Kredietbank en Sociale Zaken Maastricht getraind in het herkennen en omgaan met mensen met een beperking.
  • Twee keer een lezing verzorgd over herkennen en omgaan met LVB voor jeugdconsulenten van de gemeente Sittard-Geleen.
  • Mederwerkers van Heem Wonen en Sociale Zaken Maastricht getraind in het herkennen en omgaan met mensen met autisme.

Enkele quotes uit de training zijn:

“Ik vond het belevingscircuit een enorme eye opener. Het is bijzonder om te kunnen ervaren en erg leerzaam om te ervaren wat LVB met je doet.”

 “Nieuwe inzichten over mensen met LVB. Handvaten voor communicatie. Hele duidelijke training! Veel van geleerd.”

“Ik heb meer inzicht gekregen in autisme en hoe er mee om te gaan. Was erg interessant en leerzaam. Ervaringsdeskundige erbij is top! Een aanrader voor vele collega’s!”

 


 

LVB en NAH in beeld

Vanaf april 2018 heeft MEE Zuid-Limburg, in het kader van het actieprogramma Verwarde personen van ZonMw, een subsidie gegund gekregen voor ons project: LVB (licht verstandelijke beperking) en NAH (niet aangeboren hersenletsel) in beeld. De doelstelling van dit project is het bereiken en bijscholen van professionals in de regio Parkstad in het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Hiervoor hebben wij een tweetal trainingen ontwikkeld om op praktische wijze onze kennis te delen. Bij de trainingen wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigen die hun persoonlijke verhaal delen. Een zeer bijzondere aanvulling die als zeer waardevol wordt beoordeeld.

In 2019 hebben ruim 300 professionals mogen trainen. Naast dit concrete aanbod, bieden wij alle deelnemers ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van ons servicepunt en onze gedragsdeskundigen. Het servicepunt krijgt met name vragen over de sociale kaart rondom de doelgroep. De gedragsdeskundigen worden benaderd om op casusniveau mee te kijken naar de mogelijkheden.

LVB en NAH in beeld loopt nog door tot april 2020.

 

Ervaringsdeskundigheid

Eind 2019 zijn 6 ervaringsdeskundigen en 6 consulenten gestart met de training Samenwerken met ervaringsdeskundigen. Deze training wordt gegeven door de projectleider Ervaringsdeskundigen samen met 2 ervaringsdeskundigen als co-trainer. De training zal in 2020 worden afgemaakt. De groep van inzetbare ervaringsdeskundigen bestaat daarmee nu uit 11 personen.

In 2019 zijn ruim 50 inzetten van ervaringsdeskundigen geweest bij trainingen, voorlichtingen, informatiebijeenkomsten. (Herkennen en omgaan met…., Brainblocks, IVH, MEE Proeverij). Daarnaast zijn ervaringsdeskundigen ook in toenemende mate ingezet bij cliënten. Dit is ongeveer 20-25 keer gebeurd.

 

Aan het woord: Chantal, ervaringsdeskundige
Aan het woord: Jacqueline, ervaringsdeskundige