Avaina JordanCliëntondersteuner/regisseur

"Mijn functie is leuk vanwege de flexibiliteit in werkzaamheden, cliënten, doelgroepen en werkwijzen. Je kunt echt wat betekenen voor mensen. Hier haal ik elke dag weer energie uit.

Vaak begint mijn werkdag met een overleg. Ik ben onderdeel van een gebiedsteam binnen Sittard-Geleen. In dit team zitten diverse netwerkpartners. Denk aan woningcorporatie, politie, gemeente, Team Jeugd, wijkverpleegkundige etc. Bij dit gebiedsteam wordt casuïstiek aangemeld, vervolgens wordt deze besproken en wordt de casus door één van de betrokkenen opgepakt.

Daarna heb ik vaak huisbezoeken bij cliënten thuis of ik laat ze naar kantoor komen. Ik help ze dan met diverse zaken. Bijvoorbeeld met financiën. Denk aan aanvraag uitkering, wijzigen huur of zorgtoeslag, contact leggen met bewindvoerders, aanvragen Voedselpakket, ordenen administratie, betalingsregelingen treffen met instanties en/of onderzoeken mogelijkheden financiële voorzieningen waar client mogelijk recht op heeft. Als het nodig is help ik ook met uitbereiding van sociale contacten. Vaak hebben we te maken met mensen die een klein of geen sociaal netwerk hebben en niet weten hoe ze dit moeten uitbreiden.

Naast cliënten met een licht verstandelijke beperking en autisme heb ik ook steeds meer cliënten die psychische problemen ervaren door diverse oorzaken. Ik bespreek deze problemen en kijk vervolgens samen met de cliënt of we de oorzaken kunnen aanpakken of dat er verdere psychische behandeling noodzakelijk is. Hierbij heb je vaak ook contacten met andere netwerkpartners, denk aan behandelaren, gemeente en huisarts/praktijkondersteuner.

Eigenlijk ondersteunen we op alle levensgebieden en kunnen er verder nog vragen liggen rondom kinderen, omgang partner, problemen die cliënten ervaren met gemeente etc.

Buiten de contacten die ik heb met de cliënten zelf en netwerkpartners ben ik ook veel op kantoor waar ik kan overleggen met collega’s, mijn administratie kan doen, telefoontjes en mailtjes beantwoord en ik diverse lijntjes uitzet voor mijn cliënten.

MEE is een ontzettende leuke organisatie waarbij je voelt dat er een warm hart is richting de medewerkers. Er wordt veel gedaan om de samenhorigheid te behouden. Daarnaast wordt je uitgedaagd om mee te denken op diverse vlakken wat maakt dat je nog meer onderdeel voelt van de organisatie".